زیپ لاین و اسکای گلایدر

زیپ لاین و اسکای گلایدر

مجموعه باغ مشهد با توجه به نیاز های نسل جوان و تمایل روز افزون این نسل به هیجان مجموعه زیپ لاین و اسکای گلایدر را نیز به خدمات موجود در پارک اضافه نموده است. باید اشاره شود تمام تجهیزات موجود در زیپ لاین باغ مشهد کامللا استاندارد بوده و زیر نظر مربیان حرفه ای فعالیت می کنند.

باغ مشهد
زیپ لاین و اسکای گلایدر باغ مشهد
باغ مشهد
زیپ لاین و اسکای گلایدر باغ مشهد
باغ مشهد
زیپ لاین و اسکای گلایدر باغ مشهد
باغ مشهد
زیپ لاین و اسکای گلایدر باغ مشهد
image