header

روستا

در این بخش نمای شماتیک از یک خانه ی روستایی از خراسان شمالی با همه ی المان های روستایی ارائه شده که چرخه صبح تا شب زندگی روستایی را تداعی می کند.

در خانه روستایی همه روزه از گردشگران به سبک سنتی با نان تنوری، چای زغالی و لبنیات محلی در وعده صبحانه پذیرایی میشود و با رزرو قبلی در وعده های ناهار و شام پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

image-gallery
روستا
image-gallery
روستا
image-gallery
روستا
image-gallery
روستا
image-gallery
روستای گل آباد
image-gallery
روستای گل آباد
image-gallery
روستای گل آباد
image