دیدنیها و سایر خدمات باغ مشهد

دیدنیها و سایر خدمات

باغ مشهد با توجه به فضاسازی های انجام شده محیطی زیبا و خاطره انگیز برای عکاسی و حضور در طبیعت به وجود آورده است. وجود 3عدد آبشار و برکه بسیار زیبا که ظرفیت ویژه‌‌ای برای عکاسی و درک احساس واقعی از طبیعت است.

برکه ماهی‌های زینتی: گردشگر لذت غذا دادن به ماهی های آمور، کپور و ماهی قرمز را می‌تواند تجربه کند.

برکه ماهی گیری: لنسر در اختیار شما قرار می‌گیرد تا لذت ماهی‌گیری را تجربه کنید و ماهی صید شده را در همان محل طبخ و نوش جان نمائید.

دیدنی های مجموعه
دیدنی های مجموعه
دیدنی های مجموعه
دیدنی های مجموعه
آبشار و دریاچه
آبشار و دریاچه
ماهی ها
ماهی ها
ماهی ها
image