مجموعه رستوران ها

مجموعه رستوران ها

 مجموعه رستوران ها با تم های مختلف:

  • رستوران  VIPبوتانیک با تم غذاهای ایرانی
  • رستوران بین المللی رز واقع در قلب کلکسیون باغ  رز 
  • رستوران آبشار با تم غذاهای دریایی
  • رستوران دهکده اقوام

رستوران
رستوران
رستوران
رستوران
رستوران
رستوران رز
رستوران
رستوران
رستوران
رستوران
رستوران رز
سالن همایش بوتانیک
سالن همایش بوتانیک
سالن همایش بوتانیک
سالن همایش بوتانیک
image